Թամադա Կինձմառաուլի

10000

 

Թամադա Սապերվի

6000

 

Թամադա Պիրուսմանի

6000

 

Թամադա Ծինանադալի

5000

 

Օլդ Թբիլիսի Սապերավի

6000

 

design and development by